| Seminar om miljørisiko i Bejing

Seminar om miljørisiko i Bejing

Oslo, 26.11.2014

Vista Analyse og Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP) avholdt den 18-19 november et seminar om miljørisiko for miljømyndigheter for utvalgte provins- og bymyndigheter i Beijing. Kartlegging av miljørisiko og arealplanlegging for å begrense slik risiko sto sentralt, blant annet med eksempler fra Oslo og EU. Seminaret er del av et treårig samarbeidsprosjekt som støttes av ambassaden i Beijing og det kinesiske miljøverndepartementet. Presentasjonene er tilgjengelige her.