Strategi og prosessrådgivning

Vista Analyses erfarne partnere bidrar til å utforme strategier og rådgi prosesser i bedrifter og organisasjoner. Våre fortrinn er kunnskap om markeder og trender, innsikt i incentiver og organisatorisk design, og utstrakt bruk av relevant forskningsbasert kompetanse.

Et eksempel på vår arbeid med strategi- og prosessrådgivning er det omfattende arbeidet vi har gjort innen økonomistyring og -planlegging for kommunene, som er beskrevet her.

| Strategi og prosessrådgivning