Rolleforståelse

Ved utførelse av oppdrag skal medarbeiderne i Vista Analyse:

 1. Arbeide i henhold til oppdragsgivers mandat og avtalt arbeidsprogram.
 2. Medvirke til at oppdragets mandat, mål og rammer blir avklart så tidlig som mulig
 3. Bruke tid og ressurser på en måte som er optimalt for oppdraget.
 4. Bidra til at prosjektorganisasjon og rollefordeling mellom oppdragsgiver og Vista Analyse er hensiktsmessig for oppdraget.
 5. Legge eventuelle nye løsningsmuligheter og betraktningsmåter fram for oppdragsgiver.
 6. Sette oppdraget og løsningene inn i en helhetlig ramme og angi avgrensing av oppdraget.
 7. Bidra til et effektivt og godt samarbeidsklima mellom oppdragsgiver og Vista Analyse.

I forhold til kunden/oppdragsgiver i rollen som uavhengig faglig rådgiver, skal følgende retningslinjer overholdes:

 1. Vi skal bidra til at prosjektet gir størst mulig verdi for kunden. Vi legger derfor vekt på å søke innsikt i kundens behov.
 2. Hver kunde er viktig og alle prosjekter er viktige.
 3. Vår behandling av kundene skal kjennetegnes av respekt, kvalitet og punktlighet. Vi respekterer kundens krav på konfidensialitet, men bør tilstrebe at prosjekter skal være offentlige.
 4. Vi håndterer konfidensiell informasjon etter gjeldende retningslinjer. Der sikkerhetsklaring kreves er det kun sertifisert personell som gis innsyn i dokumentasjon og utredningsarbeidet som omhandler konfidensiell informasjon.
 5. I utredningsfasen skal det med mindre annet er avtalt, ikke gis ekstern informasjon om det pågående arbeidet, prosesser med oppdragsgiver, eller annen informasjon som tilflyter prosjektet underveis i utredningen.
 6. Informasjon fra prosesser med oppdragsgiver og annen informasjon fra oppdragsgiver som ikke ansees som offentlig (publiseres), behandles som konfidensiell også etter prosjektavslutning.
 7. Vi legger vekt på faglig integritet og uavhengighet. For å styrke vår vurderingsevne og troverdighet søker vi oppdrag på begge sider av bordet.
 8. Vi selger ikke konklusjoner på bestilling – våre arbeider skal kjennetegnes av sammenheng mellom premisser for oppdraget, gjennomførte analyser av tilgjengelige data og konklusjoner.

Publisering, offentliggjøring og bruk av resultater – generelle retningslinjer

 1. Rapporter som offentliggjøres i Vista Analyses navn følger «alt eller intet» – prinsippet. I enkelte tilfeller kan det likevel være relevant å ta ut konkurransesensitiv informasjon, personinformasjon eller annen informasjon som av ulike grunner bør unntas offentlighet.
 2. Offentlige rapporter kan brukes som referanselitteratur og grunnlag for videre arbeid, offentlige debatter, presentasjoner mv.
 3. Analyser og resultater fra arbeider basert på offentlig tilgjengelige kilder skal normalt kunne brukes i andre prosjekter.
 4. Publiserte resultater kan benyttes som grunnlag for videre utredninger og oppdrag for andre oppdragsgivere.
 5. Alt vi leverer og som offentliggjøres under Vista Analyse skal kunne forsvares i en faglig debatt.
 6. Alle leveranser skal være kvalitetssikret i henhold til Vista Analyses kvalitetssikringssystem.
 7. I arbeider som offentliggjøres skal det være åpenhet om hvem vi arbeider for, hvilke metoder og data som er benyttet, samt premisser for oppdraget.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR