Herman Ringdal

Herman er siviløkonom med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole og har jobbet i Vista Analyse siden 2019. I Vista har Herman deltatt i mer enn 40 prosjekter og jobbet med ringvirkningsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, miljøregnskap, utviklingssamarbeid, evalueringer, modellarbeid og regional utvikling. Herman er blant annet ekspert på ringvirkninger og Vistas ringvirkningsmodell VISTA-VIRKNING, hvor han har gjennomført ringvirkningsanalyser av virksomhet i flere deler av landet og bidratt i utviklingen av VISTA-VIRKNING. Herman har også bidratt i utviklingen av Vistas modell KomSam som beregner økonomiske effekter av kommunesammenslåinger, på kort sikt gjennom kommuneøkonomien og på lang sikt gjennom agglomerasjonseffekter og effektiv ressursutnyttelse. I dette arbeidet bygget han også en forenklet MERNYTTE-modell, som er et verktøy som vanligvis benyttes til å beregne netto ringvirkninger fra infrastrukturinvesteringer, f.eks. jernbane eller vei, som reduserer reiseavstanden mellom byer/steder.

Herman har prosjekterfaring fra flere temaområder, herunder bygg og anlegg, lokal- og regional utvikling, IKT og digitalisering, klima og miljø, energi og samferdsel spesielt. Herman har jobbet innen et bredt spekter av problemstillinger innenfor samferdsel, bl.a. organisering av kollektivtransport, samfunnsøkonomisk analyse av nye veiprosjekter og kvalitetssikring av konseptvalgutredninger i jernbanesektoren. Herman har blant annet kvalitetssikret (KS1) konseptvalgutredning Godsterminalstruktur for Oslofjordområdet, bistått Bane Nor med samfunnsøkonomiske analyser i Nettdekningsprogrammet, vurdert effektiv prising av reisemidler i rushtrafikk ved hjelp av ADA for transportvirksomhetene, og arbeider for tiden med kvalitetssikring (KS1) av KVU GREEN.

For en fullstendig liste over Hermans prosjekterfaring, se CV på høyre side.

Publikasjoner av Herman Ringdal:
NavnHerman Ringdal
TittelKonsulent
Telefon+47 47 39 29 00
Epostherman.ringdal@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 196.8 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR