Herman Ringdal

Herman er siviløkonom med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole og startet i en fulltidsstilling som konsulent i Vista Analyse september 2019. Herman skrev en empirisk masteroppgave som ved hjelp av flere økonometriske teknikker undersøker sammenhengen mellom svevestøv og økonomisk utvikling, økonomiske preferanser og offentlig regulering i 157 land mellom 1990 og 2017.

I Vista har Herman jobbet med ringvirkningsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, miljøregnskap, utviklingssamarbeid, evalueringer, modellarbeid og regional utvikling. Herman er ekspert på ringvirkninger og Vistas ringvirkningsmodell VISTA-VIRKNING. Herman har bidratt i gjennomføringen av flere ringvirkningsanalyser i ulike deler av landet og utviklingen av VISTA-VIRKNING. Herman har også bidratt i utviklingen av Vistas modell KomSam som beregner økonomiske effeter av kommunesammenslåinger, på kort sikt gjennom kommuneøkonomien og på lang sikt gjennom agglomerasjonseffekter og effektiv ressursutnyttelse. I dette arbeidet bygget han også en forenklet MERNYTTE-modell. MERNYTTE er et verktøy som vanligvis benyttes til å beregne netto ringvirkninger fra infrastrukturinvesteringer, f.eks. jernbane eller vei, som reduserer reiseavstanden mellom byer/steder.

Herman har prosjekterfaring fra flere temaområder, herunder bygg og anlegg, lokal- og regional utvikling, IKT og digitalisering, klima og miljø, energi og samferdsel spesielt. Herman har jobbet innen et bredt spekter av problemstillinger innenfor samferdsel, bl.a. organisering av kollektivtransport, samfunnsøkonomisk analyse av nye veiprosjekter og kvalitetssikring av konseptvalgutredninger i jernbanesektoren. Herman har blant annet kvalitetssikret (KS1) konseptvalgutredning Godsterminalstruktur for Oslofjordområdet, og arbeider for tiden med kvalitetssikring av KVU GREEN.

Herman har stor kapasitet og evnen til å forstå nye problemstillinger raskt. Hermans analyser er grundige, og han formidler essensen i problemstillingene effektivt og lettfattelig.

For en fullstendig liste over Hermans prosjekterfaring, se CV på høyre side.

Publikasjoner av Herman Ringdal:
NavnHerman Ringdal
TittelKonsulent
Telefon+47 47 39 29 00
Epostherman.ringdal@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 232.5 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR