Samfunnsøkonomisk analyse

Vista Analyse er blant de institusjonene i Norge som utfører flest samfunnsøkonomiske analyser og prosjekter som videreutvikler samfunns­økonomiske analysemetoder. Vi ...

Statistikk og empirisk analyse

Empirisk analyse og anvendt økonometri kan være gode og kraftige verktøy for å analysere økonomiske sammenhenger. Det er viktig å identifisere årsak og virkning i ...

Evaluering

Selv om Vista Analyse er mest kjent som et spisskompetansemiljø innenfor samfunnsøkonomi, har vi også meget høy evalueringsfaglig kompetanse. Blant annet har en av våre ...

Kurs og foredrag

Vista Analyses erfarne partnere holder jevnlig foredrag og innlegg på kurs for ulike oppdragsgivere i offentlig og privat sektor. Vårt fortrinn er å tilrettelegge faglig ...

Lokal- og regionalanalyse

Landets kommuner og fylker er i endring. Kommunereformen og regionreformen reduserer antall kommuner og fylker fram mot 2020 for å skape større og mer funksjonelle ...

Modeller og databaser

I Vista Analyse har vi et omfattende modellapparat til disposisjon for våre beregninger og analyser. Til modellene er det knyttet oppdaterte og omfattende databaser som ...

Strategi og prosessrådgivning

Vista Analyses erfarne partnere bidrar til å utforme strategier og rådgi prosesser i bedrifter og organisasjoner. Våre fortrinn er kunnskap om markeder og trender, innsikt ...

Kvalitetssikring, tvister og ekspertuttalelser

Vista Analyses medarbeidere brukes jevnlig som fagekspertise i offentlige utvalg, media og i rettslige prosesser. Vi kjenner den virkeligheten som våre ekspertuttalelser ...

Utviklingssamarbeid

Det er av flere årsaker viktig at norsk kompetanse gjøres tilgjengelig for landene i Sør. Vista Analyse har gjennom flere år bistått ulike partnere i faglig ...

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR