Åsmund Sunde Valseth

Åsmund Sunde Valseth er tidligere seksjonssjef i NVE og seniorrådgiver i Finansdepartementet. Han er samfunnsøkonom med femårig mastergrad fra Universitetet i Oslo.

Fra NVE og Finansdepartementet har Åsmund inngående kjennskap til forvaltningen. Da han jobbet i finansavdelingen hadde Åsmund ansvar for Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet, blant annet gjennom budsjettprosessen og inn mot regjeringsbehandling. Han har jobbet mye overfor Klima- og miljødepartementet, blant annet gjennom en områdegjennomgang og sekretariatet for teknisk beregningsutvalg for klimapolitikken. Videre kjenner Åsmund energimyndighetene særlig godt som tidligere leder for kraftsystemseksjonen i NVE. Han har hatt mye kontakt med Statnett, som han også kjenner fra KUBE-prosjektet tilbake i studietiden.

Åsmund har arbeidet mye problemstillinger innenfor energi og klima. I Finansdepartementet arbeidet han blant annet med KVU Haugalandet, KVU Nyhamna og kablene til Tyskland og Storbritannia samt en rekke konsesjoner til små- og vindkraft. Han har arbeidet med flere EU-direktiver og deltatt i en interdepartemental arbeidsgruppe om EØS-relevans. Som leder i kraftsystemseksjonen i NVE deltok han blant annet i behandlingen av Northconnect, tilknytning av Troll B/C og Oseberg til Kollsnes, KVU for bergensområdet og kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad. Seksjonen bestod av både sivilingeniører og samfunnsøkonomer, og hadde et sterkt miljø for analyse ved hjelp av kraftmarkedsmodeller.

Fra skatteøkonomisk avdeling kjenner Åsmund godt petroleumsskatt, annen grunnrenteskatt og bedriftsbeskatningen mer generelt. Blant annet hadde han ansvar for å å vurdere petroleumsskattens nøytralitetsegenskaper, gjennom beregning av selskapenes andel av investeringskostnader. Han deltok også i flere prosesser etter petroleumsloven.

Åsmund har mye undervisningserfaring fra arbeid som foreleser og seminarleder ved Universitetet i Oslo, hovedsakelig i mikroøkonomi.

Publikasjoner av Åsmund Sunde Valseth:

    Ingen publikasjoner ble funnet.

NavnÅsmund Sunde Valseth
TittelSeniorøkonom
Telefon+47 976 04 740
Epostasmund.sunde.valseth@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 179 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR