John Magne Skjelvik

John Magne Skjelvik er samfunnsøkonom (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo og har arbeidserfaring fra Næringsdepartementet og ECON Analyse (siden 1994). Arbeidsoppgavene har vært miljø-, energi, transport- og industriøkonomiske analyser, med fokus på virkemidler og tiltak for å redusere utslipp til luft og vann. Klimapolitiske analyser har vært en viktig del av dette.

Han har bred erfaring med gjennomføring av nytte-kostnadsanalyser, evalueringer og ulike typer rådgivningsoppdrag. Videre er han en erfaren prosjektleder og har gjennomført en rekke prosjekter for bl.a. ulike norske og nordiske oppdragsgivere, Verdensbanken og regionale utviklingsbanker, OECD, og ulike bistandsorganisasjoner i Øst-Asia (hovedsakelig Kina), Afrika og Latin-Amerika.

Publikasjoner av John Magne Skjelvik: