Phil Swanson

Philip Swanson har over 25 års erfaring med økonomisk og politisk analyse i energi- og miljøsektorene. Philip sine kompetanseområder inkluderer programstyring, overvåking og evaluering; politikkanalyse; økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser; utgiftsanalyse; og åpenhet om naturressursrelaterte inntekter. Philip fungerte som deskoffiser for Afrika sør for Sahara og eks-sovjetiske land ved Det internasjonale energibyrået (IEA), ledet flere energiprogrammer for FNs miljøprogram, og var partner i Oslo-baserte ECON Analyse. Arbeidene hans er publisert av blant andre OECD og Verdensbanken.

Publikasjoner av Phil Swanson:

    Ingen publikasjoner ble funnet.