Kurs og foredrag

Vista Analyses erfarne partnere holder jevnlig foredrag og innlegg på kurs for ulike oppdragsgivere i offentlig og privat sektor. Vårt fortrinn er å tilrettelegge faglig komplisert stoff på en måte som er relevant for tilhørere og kursdeltagere. Vi legger vekt på pedagogisk form uten å renonsere på kravet til faglig etterretteligehet og aktualitet. Vista Analyses medarbeidere behersker krevende presentasjoner som forenkler og visualiserer tunge faglige oversikter.

| Kurs og foredrag

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website