Michael Hoel

Michael Hoel er professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med problemstillinger knyttet til naturressurser, energi og miljø siden 1976. I tillegg til forskning innenfor disse områdene har han holdt foredrag og laget utredninger innenfor disse temaene for flere departementer og organisasjoner både i Norge og utlandet.

Han har vært medlem av en rekke offentlige utvalg. Siden ca 1990 har Hoel spesielt arbeidet med problemstillinger knyttet til klimapolitikk og internasjonalt klimasamarbeid.

Publikasjoner av Michael Hoel: