Dag Morten Dalen

Dag Morten Dalen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, med forskningsinteresser knyttet til økonomisk regulering av markeder, konkurranseutsetting, samt styring og finansiering av offentlige tjenestetilbud. I tillegg til både teoriutvikling og empirisk forskning innenfor disse områdene, har Dalen omfattende erfaring med utredninger og konsulentoppdrag for offentlig forvaltning og private bedrifter.

I perioden 2010-2018 var Dalen prorektor ved Handelshøyskolen BI, med ansvar for utdanningsområdet.

Dalen er for tiden styremedlem i Nye Veier

Publikasjoner av Dag Morten Dalen: