Dag Morten Dalen

Dag Morten Dalen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, med forskningsinteresser knyttet til økonomisk regulering av markeder, konkurranseutsetting, samt styring og finansiering av offentlig tjenestetilbud. I tillegg til teoretisk og empirisk forskning innenfor disse områdene, har Dalen omfattende erfaring med utredninger og konsulentoppdrag innen offentlig forvaltning og for private bedrifter.

I perioden 2010-2018 var Dalen prorektor ved Handelshøyskolen BI, og jobbet i denne perioden akkrediteringsordninger for handelshøyskoleutdanninger. Han deltatt i rådgivende organer for det ledende internasjonale akkrediteringsorganet for handelshøyskoler AACSB, og er for tiden medlem av organisasjonens sentrale akkrediteringskomite.

Dalen er for tiden styremedlem i Nye Veier.

Publikasjoner av Dag Morten Dalen:

    Ingen publikasjoner ble funnet.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website