Pernille Parmer

Pernille Parmer har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Gjennom doktorgrads­arbeidet har Pernille opparbeidet seg faglig kompetanse i avansert empirisk analyse, politisk økonomi, og ressursøkonomi. Doktorgradsavhandlingen var av empirisk art og omhandlet hvordan inntekter fra naturressurser påvirker effektiviteten i offentlig tjeneste­produksjon, lederlønninger i offentlig sektor og energieffektivitet i kommuner med store vannkraftressurser. Pernille har bred erfaring i datahåndtering på mikro- og individnivå. Hun har også erfaring med geografisk data og analyse ved bruk av GIS-verktøy.

Publikasjoner av Pernille Parmer: