| Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer
Vista Analyse har følgende etiske retningslinjer:

Høy integritet
Vista Analyse skal kjennetegnes av høy integritet, faglig dyktighet og etikk. Dette betyr;

Vista Analyse involverer seg bare i aktiviteter som er i henhold til lover og forskrifter og inngåtte avtaler
Vista Analyse er grundig og profesjonell i sin rådgivning, utredning og forskning
Medarbeiderne må opparbeide seg troverdighet for å nå fram i arbeidet som rådgiver, utreder og forsker. Det betyr:

Medarbeidernes adferd

Medarbeiderne skal opptre slik at det ikke oppstår tvil om lojaliteten overfor arbeidsgiveren, til egen organisasjon og til andre ansatte i virksomheten. Det betyr:

Medarbeidere skal ikke tilby, be om eller akseptere upassende gaver, betalinger eller reiser

Medarbeiderne skal ikke delta i aktiviteter der det kan oppstå interessekonflikter

Medarbeiderne skal ikke utføre handlinger som kan gi inntrykk av innsideinformasjon eller uærlighet eller som kan undergrave tilliten og fortroligheten til Vista Analyse.

Vedtatt av styret 15. februar 2021