| Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer
Vista Analyse har følgende etiske retningslinjer:

Høy integritet
Vista Analyse skal kjennetegnes av høy integritet, faglig dyktighet og etikk. Dette betyr;

Vista Analyse involverer seg bare i aktiviteter som er i henhold til lover og forskrifter og inngåtte avtaler
Vista Analyse er grundig og profesjonell i sin rådgivning, utredning og forskning
Medarbeiderne må opparbeide seg troverdighet for å nå fram i arbeidet som rådgiver, utreder og forsker. Det betyr:

Medarbeidernes adferd

Medarbeiderne skal opptre slik at det ikke oppstår tvil om lojaliteten overfor arbeidsgiveren, til egen organisasjon og til andre ansatte i virksomheten. Det betyr:

Medarbeidere skal ikke tilby, be om eller akseptere upassende gaver, betalinger eller reiser

Medarbeiderne skal ikke delta i aktiviteter der det kan oppstå interessekonflikter

Medarbeiderne skal ikke utføre handlinger som kan gi inntrykk av innsideinformasjon eller uærlighet eller som kan undergrave tilliten og fortroligheten til Vista Analyse.