Orvika Rosnes

Orvika Rosnes er samfunnsøkonom (Dr. Scient.), med erfaring fra Forskningsavdelingen i SSB, ECON og Direktoratet for økonomistyring. Hun har lang erfaring med analyser av energi- og klimapolitikk, særlig i kraftsektoren, både som forsker og som konsulent.

Orvika har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til kraftsektoren: fra analyser av det norske/nord-europeiske kraftmarkedet og kvotemarkedet til ulike problemstillinger relatert til investeringer, nettregulering og markedsstruktur. Hun har erfaring i politikk- og virkemiddelanalyser, spesielt av klimapolitikk i kraftmarkedet. Hun jobbet med kraftmarkedsreformer i andre land, spesielt i det sørlige Afrika. Hun har også jobbet med samfunnsøkonomisk analyse som metode, og hun var med i kjerneteamet som utarbeidet Veilederen i samfunnsøkonomisk analyse i DFØ.

Orvika har lang erfaring med kvantitative metoder og numeriske modeller (både med kraftmarkedsmodeller og generelle likevektsmodeller) og modellbasert scenarioanalyse.

Publikasjoner av Orvika Rosnes:

    Ingen publikasjoner ble funnet.