| Miljøhandlingsplan

Miljøhandlingsplan

Miljøhandlingsplan

Vista Analyse arbeider aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø, inkludert klimagassutslippene som følger med virkesomhetens aktiviteter. En av Vista Analyses hovedarbeidsområder er utredning og rådgivning innenfor klima- og miljøpolitikken. Både i rådgivnings-, utrednings- og forskningsarbeidet og egen drift har Vista Analyse et bevisst fokus på miljø og klimaspørsmål, inkludert i dette ligger krav om effekt av tiltak og kostnadseffektivitet slik at det oppnås størst mulig miljøeffekt per krone.

Konkret innebærer dette:

Drift av egen virksomhet

Rådgivnings-, utrednings- og forskningsvirksomheten

Vedtatt av styret 15. februar 2021