| Grunnlag for naturavgift

Grunnlag for naturavgift

Oslo, 18.06.2015

Villmarkspregede områder uten tekniske inngrep er i sterk nedgang. Naturavgift er tenkt å bøte på dette ved å kreve at de som forårsaker naturinngrep betaler for den fulle miljøskaden. Vista har på oppdrag for Grønn skattekommisjon utredet det metodiske og empiriske grunnlaget for å verdsette miljøskadene.