Fiskeri og havbruk

Oppdrettsnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Vista Analyse leverer samfunnsøkonomiske analyser av næringens vekstpotensial, dens investeringsbehov, dens regionaløkonomiske og nasjonaløkonomiske betydning, og næringens miljøvirkninger. Vi har inngående kjennskap til fiskerinæringen gjennom et større antall utredninger av behovet for fiskerihavner rundt om i landet, spesielt i Nord-Norge. Vi har spesialkompetanse i å analysere og vurdere økonomiske virkninger av tiltak ved hjelp av tett dialog med lokale informanter og i tråd med nasjonale analysenormer. Vi har eksempelvis utarbeidet enhetskostnader per time og km for fiskefartøy med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets (FDir) lønnsomhetsundersøkelse og har solid erfaring med å kvantifisere omfanget av fiskefartøy innenfor definerte geografiske områder gjennom analysere AIS- og FDirs landingstatistikk.

Publikasjoner under Fiskeri og havbruk:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR