Sidsel Sverdrup

Sidsel Sverdrup er professor i evalueringsforskning og helse og sosialpolitikk.

Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo fra 1997, og har vært professor siden 2005. Hennes arbeidsfelt er evalueringsforskning med anvendelse på helse- og sosialpolitikk, velferdsforskning med vekt på psykisk helse og barnevern, samt tjenesteforskning og forbruksforskning.