| Vistas historie

Vistas historie

Vista Analyse AS ble etablert av Nic Heldal, Tor Homleid og Tor Lie i Sandefjord i 2000. I dag har selskapet i overkant av 20 medarbeidere, med bakgrunn fra blant annet Econ, Asplan, SSB, Universitetet i Oslo, KPMG og Transportøkonomisk institutt.

Vista Analyse har fra starten vært eiet av medarbeiderne, uten noen store enkelteiere. Selskapets hovedkontor er i dag i Oslo, der også de fleste av medarbeiderne er lokalisert.

Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk forskning, utredning, evaluering og rådgiving. Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder omfatter klima, miljø, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.

Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring innenfor konsulentvirksomhet. Ved behov utnytter vi et velutviklet nettverk med selskaper og ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er i sin helhet eiet av medarbeiderne.