Veronica Strøm

Veronica har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt i Vista Analyse siden våren 2020. Tidligere jobbet Veronica i Prognosesenteret hvor hennes arbeidsoppgaver var knyttet til analyse og utarbeidelse av prognoser for bygg- og anleggsmarkedet, med hovedvekt på markedet for boliger og næringsbygg. Hos Prognosesenteret har Veronica vært med på flere prosjekter knyttet opp mot byggemarkedet. Her har hun arbeidet med datainnsamling, som har foregått ved intervjuer, dokumentanalyse og statistikk, bearbeiding og analyse av data og rapportskriving. I sin masteroppgave gjennomførte Veronica en litteraturstudie om strukturell endring i kinesisk økonomi, og skrev om hvilken påvirkning dette potensielt har for den videre økonomiske veksten i Kina.

Publikasjoner av Veronica Strøm:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website