Haakon Vennemo

Haakon Vennemo er Dr. Polit 1992 i samfunnsøkonomi og professor II ved Handelshøyskolen, HIOA. Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, og flere år i ECON, blant annet som Daglig leder. Mange av Haakons prosjekter er relatert til energi- og miljø. Blant annet har Haakon 20 års kontinuerlig erfaring med energi- og miljøanalyser for Kina.

Her hjemme har Haakon i flere år vært kvalitetssikrer innenfor det såkalte Kvalitetssikringsregimet i regi av Finansdepartementet, og har der arbeidet med såvidt forskjellige ting som kampfly og fotball. Haakon publiserer regelmessig i fagfellevurderte tidsskrifter, og er en etterspurt foredragsholder i næringsliv og departementer.

Publikasjoner av Haakon Vennemo: