| Fagseminar Vista Analyse og Universitet i California, Berkeley

Fagseminar Vista Analyse og Universitet i California, Berkeley

Oslo, 01.05.2015

Vistas Haakon Vennemo er for tiden gjesteforsker ved University of California, Berkeley. Med Haakon som mellomledd ble det 30. april arrangert et fagseminar i anvendt samfunnsvitenskap mellom Vista Analyse og Det norske senteret ved UC Berkeley. Hensikten med seminaret var faglig meningsutveksling innenfor en tverrfaglig ramme.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website