| Fagseminar Vista Analyse og Universitet i California, Berkeley

Fagseminar Vista Analyse og Universitet i California, Berkeley

Oslo, 01.05.2015

Vistas Haakon Vennemo er for tiden gjesteforsker ved University of California, Berkeley. Med Haakon som mellomledd ble det 30. april arrangert et fagseminar i anvendt samfunnsvitenskap mellom Vista Analyse og Det norske senteret ved UC Berkeley. Hensikten med seminaret var faglig meningsutveksling innenfor en tverrfaglig ramme.