Hanne Toftdahl

Hanne Toftdahl er cand. philol. med fagene økonomi og geografi fra Universitetet i Oslo. Hun har yrkeserfaring fra flere departementer, forskning og rådgivende konsulentfirma.

Hanne bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning, prosessbistand og analyser. Hun arbeider med regional utvikling og byutvikling der kommersielle mål møter offentlige rammevilkår. Regional bærekraft, offentlige virkemidler og rammevilkår samt arealbruk sammen med steds- og byutvikling er innenfor hennes kjernekompetanse. Kultur, reiseliv, handel, opplevelsesøkonomi og næringsutvikling er spesifikke temaområder. Hun deltar i en rekke byutviklingsprosjekter som underleverandør til en rekke arkitektfirma, landskapsarkitektfirma og ingeniørfirma.

Publikasjoner av Hanne Toftdahl:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website