Eivind Bjørkås

Eivind har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og startet i en fulltidsstilling i Vista Analyse i juni 2020. I masteroppgaven sin modellerte han en nedleggelse av den norske taxfreeordningen i den empirisk baserte simuleringsmodellen KONSUM-G som driftes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). I dette arbeidet utvidet han modellen med en ny struktur som tar hensyn til at konsumenter kan kjøpe taxfree-goder både ved ankomst i Norge og ved avreise fra utlandet, og simulerte politikkendringer med ulik skattlegging av disse. Eivind mottok et masterstipend på 15 000 kroner fra Oslo Fiscal Studies (OFS) i forbindelse med oppgaven. I Vista har Eivind vært involvert i ulike prosjekter, blant annet knyttet til vurdering av nye verktøy i klimapolitikken rettet mot veitrafikken, kostnaden av eksamen og obligatoriske statlige prøver og evaluering av anbudsordningen for kollektivtransport

Publikasjoner av Eivind Bjørkås: