Eivind Bjørkås

Eivind er nyutdannet med mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og startet i en fulltidsstilling i Vista Analyse i juni 2020. I masteroppgaven sin modellerte han en nedleggelse av den norske taxfree-ordningen i den empirisk baserte simuleringsmodellen KONSUM-G som driftes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Eivind mottok et masterstipend på 15 000 kroner fra Oslo Fiscal Studies (OFS) i forbindelse med oppgaven.

Publikasjoner av Eivind Bjørkås:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website