Andreas Stranden Hoel-Holt

Andreas er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. I Vista Analyse har Andreas prosjekterfaring fra flere tematiske områder, herunder bistand og utvikling, klima og det grønne skiftet, energisektoren og politisektoren. Andreas er blant annet en del av teamet som utformer auksjons- og støttemodellen for vindkraft i Sørlige Nordsjø II, og var sentral i arbeidet med utarbeidelsen av auksjonsformatet. For tiden arbeider han med en økonometrisk analyse av ressursbruk og effektivitet i politiet, på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også deltatt i og koordinert evalueringer av både offentlige og private programmer.

Under studiene spesialiserte Andreas seg i statistikk, matematikk, anvendt økonometri, miljø- og ressursøkonomi og dynamisk modellering, og gjennomførte med meget gode resultater. I sin masteroppgave undersøkte Andreas velferdsvirkningene av teknologioverføring mellom rike og fattige land i en global økonomisk modell som fanger opp samspillet mellom klimaet, en rekke ulike energibærere og tre økonomiske sektorer for hvert land. En stor del av oppgaven ble viet til systematisk innsamling og bearbeiding av makroøkonomisk data, prisdata og forbruksdata for de ulike sektorene i økonomien, samt kalibrering av den teoretiske modellen til reelle økonomiske størrelser.

Ved siden av studiene var Andreas seminarleder for et masteremne i ressursøkonomi og arbeidet som forskningsassistent ved to ulike forskningsprosjekter. Fra før har Andreas bakgrunn som lærer, og han har i tillegg til den kvantitative bakgrunnen også erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder, for eksempel semistrukturerte intervjuer.

For en fullstendig liste over Andreas' prosjekterfaring, se CV på høyre side.

Publikasjoner av Andreas Stranden Hoel-Holt:
NavnAndreas Stranden Hoel-Holt
TittelKonsulent
Telefon+47 94 39 69 79
Epostandreas.hoel-holt@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 240.4 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR