Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning.

Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder er klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.

Vista Forskning

Vista Analyses medarbeidere bidrar jevnlig til den internasjonale forskningsfronten innen samfunnsøkonomi og andre temaer.

Vårt mål er at utredningene våre skal hente metodikk fra de siste forskningsresultatene, og forskningen skal hente problemstillinger fra privat og offentlig sektors behov for ny viten. Slik er vår forskning og utredning gjensidig befruktende. Vista Forskning.

Aktuelt

  • Ny rapport: Færre kontantstøtte-mottakere i utlandet om 50 år, men langt flere pensjonister
    Oslo, 12.09.2019
    På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Vista Analyse laget anslag for trygdeeksporten om 50 år. Basert på SSBs... Les mer »

Nyheter

Jobbe hos Vista?

Vista Analyse har økende oppdragsmengde og søker nye medarbeidere.

Vi ser etter en nyutdannet kandidat og en til to som som har noen års erfaring med faglige utredninger/analyse og kompetanse du har lyst til å utvikle videre i et sterkt, faglig fellesskap.

Du er klar i hodet, flink til å uttrykke deg skriftlig og muntlig, hyggelig og omgjengelig, og liker å finne ut av ting. Du er samfunnsøkonom eller samfunnsviter med kvantitativ spesialisering. Du har gode attester og karakterer.

Vi særlig interessert i å komme i kontakt med personer som vil jobbe med registerdata, eller som kan GIS, men andre kompetanser er også interessant.

Send en epost til soknad@vista-analyse.no med nødvendige vedlegg.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website