Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning.

Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder er klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.

Vista Forskning

Vista Analyses medarbeidere bidrar jevnlig til den internasjonale forskningsfronten innen samfunnsøkonomi og andre temaer.

Vårt mål er at utredningene våre skal hente metodikk fra de siste forskningsresultatene, og forskningen skal hente problemstillinger fra privat og offentlig sektors behov for ny viten. Slik er vår forskning og utredning gjensidig befruktende. Vista Forskning

Aktuelt

  • Nytt prosjekt: Helseøkonomiske analyser i møte med usikre og innovative behandlingsmuligheter
    Oslo, 09.04.2021
    Vista Analyse har fått i oppdrag av Legemiddelindustrien (LMI) å vurdere hvordan usikkerhet knyttet til nye og avanserte behandlinger best bør... Les mer »

Nyheter

Skrive masteroppgave i samarbeid med Vista?

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss.

Det tildeles opptil tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

Mer informasjon finnes her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website