Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning.

Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder er klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.

Vista Forskning

Vista Analyses medarbeidere bidrar jevnlig til den internasjonale forskningsfronten innen samfunnsøkonomi og andre temaer.

Vårt mål er at utredningene våre skal hente metodikk fra de siste forskningsresultatene, og forskningen skal hente problemstillinger fra privat og offentlig sektors behov for ny viten. Slik er vår forskning og utredning gjensidig befruktende. Vista Forskning.

Aktuelt

  • Kandidattreffet 2020
    Oslo, 21.02.2020
    Vista Analyse deltok på Kandidattreffet forrige uke. Vi vil takke engasjerte og nysgjerrige studenter for hyggelige samtaler, og takk til... Les mer »

Nyheter

Stipend til masteroppgave

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss. Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

For tiden har vi følgende prosjekter der det kan være mulig å skrive masteroppgave:

- Husholdningenes verdsetting av forsyningssikkerhet for utvalgte kritiske samfunnsfunksjoner
- Regional generell likevektsmodell NOREG
- Utviklingsøkonomi

Mer informasjon finnes her

Søknadsfrist 1. april 2020.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website