Andreas Skulstad

Andreas har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og startet i en fulltidsstilling i Vista Analyse mars 2020. Andreas skrev masteroppgave om hvordan en kompensasjonsordning for forringelse av natur fra naturinngrep ville påvirket grensekostnaden og lønnsomheten til vindkraftprosjekter. I oppgaven ble det benyttet metodikk for å måle økosystemtjenester mot hverandre for å avgjøre størrelsen på det kompenserende tiltaket. Som samfunnsøkonom med gode resultater fra fag som ressursøkonomi, data science og økonometri, har Andreas kompetanse til å gjennomføre kvantitative analyser og analysere problemstillinger innenfor ressurs- og miljøfeltet.

Publikasjoner av Andreas Skulstad:

    Ingen publikasjoner ble funnet.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website