Andreas Skulstad

Andreas er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med utveksling til Ludwig-Maximillians-Universität i München. I løpet av studietiden har han spesialisert seg på økonometri, ressursøkonomi og offentlig økonomi. Gjennom masteroppgaven har han i tillegg fått god kjennskap til miljø- og energifeltet, hvor han arbeidet med eksterne virkninger på miljø fra vindkraft. I oppgaven analyserte han hvordan en kompensasjonsordning for naturinngrep ville påvirket lønnsomheten til vindkraftprosjekter.

I Vista Analyse har Andreas prosjekterfaring fra flere ulike sektorer, men særlig innen energi, miljø og helse. Andreas jobber med utredninger, dataanalyser, verdsettingsstudier og samfunnsøkonomiske analyser.

Publikasjoner av Andreas Skulstad: