| Vista vinner forskningsprosjekt for NTNU

Vista vinner forskningsprosjekt for NTNU

Oslo, 12.09.2018

I Norge har vi en ordning kalt kvalitetssikringsordningen for å følge offentlige prosjekter fra start og til stortingsbehandling. Kvalitetssikringsordningen har vist seg effektiv i å hindre kostnadsoverskrdelser, men nyttesiden har i mindre grad blitt ivaretatt. I løpet av prosessen fra start til stortingsbehandling hender det ofte at et offentlig prosjekt endrer seg i en slik grad at nytten blir ugjenkjennelig. I konkurranse med fem andre miljøer har Vista nå fått et forskningsprosjekt utlyst av NTNU der vi vil bruke beste utenlandske praksis til å foreslå et rammeverk for nyttestyring i offentlige investeringsprosjekter i Norge. Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med WSP. – Vi er svært glade for den anerkjennelsen dette betyr, sier partner Eivind Tandberg, som leder prosjektet.