| Ny rapport: Vista Analyse drøfter hvilke prinsipielle argumenter som kan anføres for og mot forekomsten av grunnrente i havbruk

Ny rapport: Vista Analyse drøfter hvilke prinsipielle argumenter som kan anføres for og mot forekomsten av grunnrente i havbruk

Oslo, 06.09.2018

I Revidert nasjonalbudsjett 2018 varslet regjeringen en mulig grunnrenteskatt på havbruk. På oppdrag fra Sjømat Norge drøfter Vista Analyse hvilke prinsipielle argumenter som kan anføres for og mot forekomsten av grunnrente i havbruk. Rapporten diskuterer også hvordan en eventuell grunnrenteskatt på havbruk vil se ut dersom den innføres etter mønster fra grunnrenteskatten på vannkraftverk. Basert på regnskapstall fra fire selskap anslås beregnet grunnrenteskatt på selskaps- og lokalitetsnivå.

Les rapporten her