| Nytt oppdrag: Mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik

Nytt oppdrag: Mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik

Oslo, 12.09.2018

Larvik kommune er i gang med rullering av ny kommuneplan for Larvik by. Et av hovedtemaene for planarbeidet er tilrettelegging for nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik. Planprogram for alternative korridorer gjennom Larvik, inkludert to alternativer til sentrumslokalisert jernbanestasjon, skal utredes. Dyrvik arkitekter har i samarbeid med Vista Analyse, Rambøll og Østengen og Bergo vunnet dette oppdrag for Larvik kommune. Vista har gjennomført flere prosjekter om sentrumsutvikling og vurdering av stasjonslokalisering tidligere. - Vi gleder oss til å gjennomføre studien. Lokalisering av jernbanestasjonen kan ha mye å si for sentrumsutviklingen i Larvik, sier Hanne Toftdahl, partner i Vista Analyse.