| Vista Analyses rapport overlevert til statsminister Erna Solberg

Vista Analyses rapport overlevert til statsminister Erna Solberg

Oslo, 08.09.2016

Rapporten ser på de samfunnsøkonomiske gevinstene av å satse på friluftsliv. Den ble overlevert til statsminister Erna Solberg i forbindelse med åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann søndag 4. september, med flere tusen barn og voksne og en rekke norske friluftslivsorganisasjoner til stede.
Foruten å vise hvilke samfunnsøkonomiske verdier som følger av et aktivt friluftsliv, diskuterer også rapporten hvorvidt det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv kan forsvares å bruke knappe offentlige midler på å tilrettelegge arealer og å stimulere befolkningen til å utøve et mer aktivt friluftsliv.

Stikkord her er fellesgoder, positive eksterne effekter og en stor grad av nåtidsskjevhet - som tilsammen gjør at det uten en offentlig innsats blir for få tilgjengelige og tilrettelagte områder hvor friluftsliv kan utøves, og for lite fysisk aktivitet i befolkningen.
Med utgangspunkt i utredningenes empiriske analyser basert på norske persondata fra hhv MORO-prosjektet og Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse, viser vi at økt fysisk aktivitet gir helse- og derigjennom produksjonsgevinster som potensielt kan utløses gjennom lavterskel friluftslivsaktiviteter. Gevinstpotensialet er stort, og det kan være nær 80 milliarder kr per år. Lavterskel friluftslivsaktiviteter har muligheter til å nå hele befolkningen til lave kostnader. Friluftsliv er også den aktiviteten flest oppgir at de gjerne ønsker å gjøre mer av. Friluftsliv kan dermed være et kostnadseffektivt virkemiddel i folkehelsepolitikken.

Les Norsk Friluftslivs omtale av rapporten.

Last ned rapporten.