| Ny medarbeider: Nina Bruvik Westberg

Ny medarbeider: Nina Bruvik Westberg

Oslo, 07.09.2016

Nina Bruvik Westberg avleverte en doktorgrad i økonomi ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i august 2016. Hun har spesialisering i utviklingsøkonomi, med særlig fokus på landbruk, barns helse og utdanning, samt politisk økonomi i Afrika sør for Sahara. Nina har erfaring fra undervisning og forskningsformidling, og omfattende kunnskap om kvantitative metoder. I tillegg har Nina erfaring med statistikk produksjon og analyse fra Seksjon for nasjonalregnskap ved Statistisk sentralbyrå. Nina begynte i Vista Analyse 1. september, og vi ønsker henne velkommen til teamet!