| Ny medarbeider: Anne Maren Erlandsen

Ny medarbeider: Anne Maren Erlandsen

Oslo, 08.09.2016

Anne Maren Erlandsen er samfunnsøkonom og begynner i Vista Analyse i oktober 2016. Hun har erfaring fra et australsk rådgivningsselskap; Synergies Economic Consulting, hvor hun utførte samfunnsøkonomiske analyser, utredninger og evalueringer innen et bredt spekter av bransjer, herunder samferdsel, miljø og energi. Anne Maren har også erfaring fra Klima- og miljødepartementet hvor hun har arbeidet med vurdering og oppfølging av virkemidler i klimapolitikken nasjonalt, herunder på skatte- og avgiftsfeltet og innenfor energi- og byggsektoren. Vi ønsker Anne Maren velkommen til oss!