| Vista Analyse med to innlegg på Samferdselsdepartementets godsseminar

Vista Analyse med to innlegg på Samferdselsdepartementets godsseminar

Oslo, 15.11.2015

Torsdag 5. november arrangerte Samferdselsdepartementet (SD) seminar for å presentere utredninger om godstransport som er gjennomført for SD i den senere tid. Det var fem innlegg på seminaret, og Vista Analyse stod for to av dem. Det ene var en presentasjon av et prosjekt der det er gjennomført samfunnsøkonomisk analyse av 20 godstiltak innen vei, sjø og bane. Det andre var en presentasjon av nye beregninger av marginale eksterne kostnader for sjø og bane, og sammenligning av disse med tilsvarende kostnader ved veitransport.