| Vista tildelt fire prosjekt om netto ringvirkninger

Vista tildelt fire prosjekt om netto ringvirkninger

Oslo, 02.11.2015

Vista Analyse skal vurdere netto ringvirkninger i fire samferdselsprosjekt: Stavanger-Nerbø, Bergen-Voss, Ålesund-Molde og Svolvær-Å. Vurderingene skal bidra til å utvikle metoden innenfor et felt der det antas å være store verdier som er viktige for beslutningstakerne, men der det ennå ikke finnes omforente metoder. Prosjektene er finansiert av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.