| Vista blogger om Oslos naturverdier i EU-prosjekt

Vista blogger om Oslos naturverdier i EU-prosjekt

Oslo, 01.07.2015

Vista Analyse deltar i det internasjonale forskningsprojektet OpenNESS, som undersøker hvordan begrepene "naturkapital" og "økosystemtjenester" kan benyttes i forvaltning og samfunnsplanlegging. Vistas Rasmus Reinvang har skrevet en engelsk blogg om Oslos naturverdier og hvordan de bedre kan hensyntas i samfunnsplanleggingen, på EU-prosjektets hjemmeside.