| Sjøtransport av gods har lavere marginale eksterne kostnader enn godstransport med tog og bil

Sjøtransport av gods har lavere marginale eksterne kostnader enn godstransport med tog og bil

Oslo, 24.11.2015

Godstransport med skip, tog og bil påfører samfunnet eksterne kostnader som helse- og miljøskadelige utslipp, støy, ulykker og slitasje på infra­struktur. I dette prosjektet har vi beregnet kostnader ved godstransport på sjø, bane og vei. Godstransport på sjø har de laveste marginale eksterne kostnadene per tonnkilometer. Godstransport med jernbane har også lavere kostnader enn lastebiltransport.