| Miljørisiko i Kina: Langt høyere kompetanse

Miljørisiko i Kina: Langt høyere kompetanse

Oslo, 03.06.2016

Sammen med Cicero og Chinese Academy of Environmental Planning har Vista Analyse i tre år arbeidet med miljøplanleggere i de kinesiske provinsene Jiangsu, Anhui og Guizhou. Et viktig formål har vært å øke miljøplanleggernes kunnskaper slik at miljørisiko kan håndteres på en bedre måte. De tre provinsene har til sammen 175 millioner innbyggere. Ved prosjektets begynnelse ble planleggernes kunnskaper undersøkt. Ved prosjektavslutning gjorde vi det samme. Undersøkelsene tyder på at prosjektet har vært meget vellykket. Blant de 103 individene I den direkte målgruppa steg andelen med god kompetanse fra 27 til 85 prosent. Vi er meget stolte over det vi har fått til, sier prosjektleder Haakon Vennemo. Evalueringsrapporten er her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website