| Gruvevirksomhet i Repparfjord?

Gruvevirksomhet i Repparfjord?

Oslo, 02.06.2016

På oppdrag for Sametinget har Vista Analyse gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av planene for gruvevirksomhet i Repparfjord i Kvalsund kommune i Finnmark. Rapporten konkluderer med at det ut fra foreliggende analyser ikke er mulig å avgjøre hvorvidt den samfunnsøkonomiske gevinsten fra virksomheten vil være større eller mindre enn de samfunnsøkonomiske kostnadene.
Rapporten ble presentert på et møte i Oslo 2. juni, og har fått bred omtale i media.