| Hvordan håndtere ikke-prisede virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?

Hvordan håndtere ikke-prisede virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?

Oslo, 20.01.2015

På oppdrag fra Kystverket har Vista Analyse beskrevet og vurdert ulike metoder for håndtering av ikke-prisede virkninger i samfunnsøkonomiske analyser. Rapporten er ment som et diskusjonsgrunnlag når Kystverket etter planen skal revidere sin veileder i samfunnsøkonomisk analyse. Rapporten kan lastes ned her.