| Liberalisering av handel med fornybar energi-varer

Liberalisering av handel med fornybar energi-varer

Oslo, 04.12.2014

Sommeren 2014 startet fjorten land forhandlinger om en ny avtale om handel med miljøvarer, med henblikk på å senke tolltariffer og øke handel med slike varer. Som et underlag til forhandlingsprosessen har Vista utarbeidet et forslag til produkter knyttet til fornybar energi, som kan omfattes av en ny avtale. Les rapporten