| Kinesisk forsker hos Statistisk Sentralbyrå og Vista Analyse

Kinesisk forsker hos Statistisk Sentralbyrå og Vista Analyse

Oslo, 15.04.2015

I forbindelse med et bistandsprosjekt om reduksjon av miljørisiko i Kina har Dr. Ma Guoxia fra Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP) avsluttet et forskningsopphold hos Statistisk Sentralbyrå, hvor hun har sett på økonomiske modeller som integrerer miljøhensyn. Oppholdet er en del av et treårig bistandssamarbeid mellom Vista Analyse og CAEP.