| Ny rapport om rapportering og dokumentasjon i skolesektoren

Ny rapport om rapportering og dokumentasjon i skolesektoren

Oslo, 11.12.2014

På oppdrag for KS og Kunnskapsdepartementet har I2E og Vista Analyse gjennomført en utredning om rapporterings- og dokumentasjonskravene som stilles til grunnskoler og videregående skoler. Rapporten ble fremlagt på en felles pressekonferanse med KS og Kunnskapsdepartementet i dag. Utredningen viser at det er betydelige variasjoner i hvilke krav den enkelte kommune og fylkeskommune stiller til sine skoler.