| Verdien av urbane økosystemtjenester: Oslo

Verdien av urbane økosystemtjenester: Oslo

Oslo, 06.01.2015

Naturen i byen er viktig på mange måter, men hvor viktig og hvordan? I rapporten ”Verdien av urbane økosystemtjenester: Fire eksempler fra Oslo”, har Vista Analyse og NINA kartlagt fire eksempler på at bynatur bidrar med tjenester til befolkningen og estimert verdier av disse tjenestene. Eksemplene er fra Bjerkedalen, Ensjøbyen, Groruddammen og Svartdalen. Rapporten er støttet av EU-prosjektet OpenNESS, Framtidens Byer og Oslo Kommune.