| 20 samfunnsøkonomiske analyser av foreslåtte farleds- og fiskerihavntiltak

20 samfunnsøkonomiske analyser av foreslåtte farleds- og fiskerihavntiltak

Oslo, 18.01.2016

I forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2018-2029 har Vista Analyse hjulpet Kystverket med å gjennomføre samfunnsøkonomiske vurderinger av 20 farleds- og fiskerihavntiltak. Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK), som Vista Analyse har utviklet i samarbeid med Kystverket, er benyttet for 15 av de 20 analysene. Rapportene kan lastes ned her: Andenes, Brensholmen, Bømlo, Engenes, Farsund, Gamvik, Grøtøyleia, Havøysund, Kalvøysundet, Kalvåg, Kiberg, Kjøllefjord, Mehamn, Ranfjorden, Sandnessjøen, Stabbsundet og Amnøy, Senjahopen, Sørvær, Tromvik og Ålesund.