| Raskere planlegging?

Raskere planlegging?

Oslo, 01.04.2016

Vistas rapport om raskere planlegging omtalt på helside i Aftenposten 31.03.16