| Vista overleverer rapport til samferdselsministeren

Vista overleverer rapport til samferdselsministeren

Oslo, 31.03.2016

Vista Analyse har på oppdrag fra NHO vurdert hva som skal til for å halvere planleggingstiden i samferdselsprosjekter fra 10 til 5 år. Rapporten går gjennom, og viser virkningene av, tiltak som er gjort i løpet av de siste 3-4 årene, identifiserer gjenstående flaskehalser og konkretiserer tiltak som kan få planleggingstiden ned i fem år. Rapporten understreker viktigheten av politisk vilje til å holde framdrift, samt at vedtatte prosjekter følges opp med bevilgninger.
Les rapporten her.
Tidligere rapporter om temaet: Norsk samferdselsplanlegging - kostnader og mulige besparelser og Ti punkter for raskere planprosesser.