| Workshop om miljørisiko med kinesiske myndigheter

Workshop om miljørisiko med kinesiske myndigheter

Oslo, 27.05.2015

Vista Analyse og Chinese Academy of Environmental Planning avholdt 20.-21. mai en workshop om miljørisiko i Anshun i Guizhouprovinsen i Kina, som en viktig del av et treårig samarbeidsprosjekt. Forut for workshopen hadde miljømyndigheter testet ut et rammeverk for kartlegging av miljørisiko på landsbygd- og byniviå i to pilotprogrammer (Guizhou, Jiangsu) og to pilotbyer (Anshun, Tongling). Rammeverket med indikatorer ferdigstilles i løpet av 2015.