| Vista Analyse er tildelt oppdraget med å bistå Statens vegvesen med revisjon av håndbok V712 Konsekvensanalyser

Vista Analyse er tildelt oppdraget med å bistå Statens vegvesen med revisjon av håndbok V712 Konsekvensanalyser

Oslo, 18.11.2015

I skarp konkurranse med 5 andre miljøer ble Vista Analyse, med Sweco som underleverandør, valgt til dette oppdraget som består av redaktørarbeid og faglig bistand til revisjon av SVVs håndbok V712, om samfunnsøkonomiske analyser og konsekvensanalyser. Arbeidet med revisjonen skal etter planen gå fram til 2017. Vista Analyse hadde også redaktøransvar for forrige revisjon av denne håndboken, som ble ferdigstilt i 2014.