| Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Oslo, 17.12.2012

Vista Analyse har på oppdrag fra Justisdepartementet utredet hvor mye vold i nære relasjoner koster samfunnet. Vi beregner at den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner ligger i området 4,5 mrd til 6 mrd kroner i 2010. Den største kostnaden for samfunnet er tapt arbeidsfortjeneste som følge av at voldsofre helt eler delvis faller utenfor arbeidslivet. Det offentliges kostnader i 2010 til politi og rettsvesen, helsevesen og hjelpeapparatet for ofre utgjør omlag 2 – 2,4 milliarder kroner. Kostnadene for barnevernet er den største posten her.

Last ned rapporten
Les omtale av rapporten i Rana blad og E24.